Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, w miejscowości Witowo, dla obszaru odstąpienia od planowanej drogi

UCHWAŁA NR VII/45/2011

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie:       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, w miejscowości Witowo, dla obszaru odstąpienia od planowanej drogi