Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Zgłoszenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Środa Wlkp., 22.04.2019r.

 

NADLEŚNICTWA I GMINY NA          
TERENIE DZIERŻAWIONYM PRZEZ
KOŁO ŁOWIECKIE NR 71 „SZARAK"

 

dot. Zgłoszenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

    Zarząd Koła Łowieckiego Nr 71 „Szarak" w Środzie Wlkp., informuje, że od 1 maja br. obwodach łowieckich nr 309, 312, 313 oraz 314 zgodnie z art. 42b ust. 1 Prawa łowieckiego prowadzona będzie elektroniczna książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 42b ust. 1d Prawa łowieckiego Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Dane te będą udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanego.

Z myśliwskim pozdrowieniem "DARZ BÓR" - Za Zarząd Koła:

ŁOWCZY       
Arkadiusz Stępień

Do wiadomości:
1. Nadleśnictwo Czerniejewo
2. Nadleśnictwo Jarocin
3. Nadleśnictwo Babki
4. Urząd Miasta Środa Wlkp.
5. Gmina Dominowo
6. Gmina Nekla
7. Gmina Krzykosy
8. Gmina Zaniemyśl
9. Gmina Miłosław
10. Gmina Kórnik