Lista osób dopuszconych do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo, oznaczonej jako działka 46

Lista osób dopuszconych do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo, oznaczonej jako działka 46

1. Mateusz Matuszak
2. Szymon Grewling
3. Rafał Surdyk
4. Andrzej Sobczak
5. Paweł Grześkowiak
6. Iwona Ryś