Koło Łowieckie Nr 77 "JELEŃ" w Nowym Mieście n/W: Polowania zbiorowe 2019/2020

Nowe Miasto n/W dn 30.09.2019 r.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2019/2020
KOŁO ŁOWIECKIE ''JELEŃ'' nr 77 w NOWYM MIEŚCIE n/WARTĄ
W OBWODACH ŁOWIECKICH nr 315 i 410 woj WIELKOPOLSKIE 

Lp.  Data polowania  Godzina  Miejsce zbiórki  Teren polowania  Obwód łowiecki  Rodzaj zwierzyny  Prowadzący polowanie  Uwagi 
3 XI 2019
niedziela 
8.00  Murzynówko
''Gawra''
 Granica
Wiosna
Murzynówko
 315 płowa
czarna
drapieżniki 
 Kol.
M.Becela
 
9 XI 2019
sobota 
8.00   Klęka
k/stawu
Klęka
Radliniec 
410  płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
R.Matuszak 
 
16 XI 2019
sobota 
8.00   Leśniczówka
Brzozowiec
Brzozowiec
Lubrze 
315  płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
M.Mańkowski 
 
21 XI 2019  8.00   Leśniczówka
"Piekło"
 Małoszki 315  płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
M.Becela 
 
23 XI 2019  8.00   Murzynówko
''Gawra"
Murzynówko
Bronisław 
315  płowa
czarna
drapieżniki 
 Kol.
R.Musiołowski
 
29 XI 2019  8.00  Leśniczówka
''Piekło" 
Małoszki
Murzynowo
Leśne 
315  płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
M.Becela 
 
30 XI 2019  8.00   Murzynówko
''Gawra'
 Murzynówko
Bronisław
315  płowa
czarna
drapieżniki 
 Kol.
R.Musiołowski 
 
 8 XII 2019
niedziela
8.00  Klęka
k/stawu 
Klęka
Radliniec 
410  płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
J.Żakowski 
 
 14 XII 2019
sobota
z ambon
8.00   Leśniczówka
''Piekło''
Małoszki  315   płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
P.Narolski 
 Zgłoszenia do 10 XII
506 207 634
10   22 XII 2019
niedziela
wigilijne
8.00   Murzynówko
''Gawra''
Granica
Wiosna
Murzynówko 
315   płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
R.Matuszak 
 
11   28 XII 2019
sobota
z ambon
8.00  Murzynówko
''Gawra'' 
 Murzynówko 315   płowa
czarna
drapieżniki 
  Kol.
R.Musiołowski
Zgłoszenia do 24 XII
606 759 241 
12  4 I 2020
sobota 
8.00  Leśniczówka
''Piekło'' 
 Małoszki 315   płowa
czarna
drapieżniki 
 Kol.
P.Narolski 
 
13   11.01.2020
sobota
8.00  Murzynówko
''Gawra'' 
 Bronisław
Murzynówko
315   płowa
czarna
drapieżniki 
 Kol.
R.Musiołowski