Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowania zbiorowe 2019/2020

Środa Wlkp., 21.10.2019


Z A W I A D O M I E N I E


    Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, oraz art. 42ab. Ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r., Zarząd Koła Łowieckiego Nr 71 „S Z A R A K„ w Środzie Wlkp., jako dzierżawca obwodów łowieckich nr 309, 312, 313 i 314 w trosce o bezpieczeństwo osób i mienia uprzejmie zawiadamia o terminach polowań zbiorowych, które odbędą się zgodnie z załączonym kalendarzem.

Za Zarząd          
Łowczy            
ARKADIUSZ STĘPIEŃ

Załącznik:
Portable Document Format Kalendarz polowań zbiorowych 2019/2020 [pdf]

Do wiadomości :
- Gmina Dominowo
- Gmina Nekla
- Gmina Krzykosy
- Gmina Zaniemyśl
- Gmina Miłosław
- Gmina Kórnik